Plusklas Houten


Aanmeldingsprocedure

De aanmeldingsprocedure verloopt in 5 stappen.

Stap 1 - Aanmelden bij de Plusklas

U meldt uw kind aan bij de Plusklas door een mail te sturen aan info@plusklashouten.nl. In deze mail krijgen wij graag de volgende gegevens: voor- en achternaam en geboortedatum van de leerling, namen van ouder(s)/verzorger(s), adres en een telefoonnummer, naam van de eigen school en groep en verder een korte toelichting op de aanmelding.

Er wordt daarna contact met u opgenomen.

Stap 2 - Intake gesprek

Het intake gesprek vindt plaats op de plusklas of bij u (de ouders) thuis. Als er veel aanmeldingen tegelijk zijn (einde schooljaar), plannen we een ’intake-bijeenkomst’ op de plusklas, met meerdere ouders tegelijk. Onder de Corona-regels doen wij veel telefonisch.

U overlegt een verklaring dat uw kind een algemeen IQ van 130 of meer heeft.

Stap 3 - Beslissing voorlopige plaatsing

Na een positieve beslissing wordt het kind voorlopig geplaatst.

Indien er meer voorlopige plaatsingen zijn dan beschikbaar, wordt er met een wachtlijst gewerkt. Deze wachtlijst gaat op volgorde van aanmelding.

Stap 4 - Toestemming van school verkrijgen

De ouders vragen toestemming aan de school van het kind om aan de Plusklas deel te nemen onder schooltijd.

U kunt de toestemming daarvoor in een standaardovereenkomst vastleggen. Een aan uw kind en situatie aangepaste versie kunt u aanvragen bij de coördinator.

Toestemming verkrijgen is een verantwoordelijkheid van de ouders.

Stap 5 - Definitieve plaatsing

Als er plaats is voor uw kind en de toestemming van school is verkregen, kunnen de contracten worden getekend en is de plaatsing van uw kind voor de Plusklas definitief. Een plaatsing geldt voor één (1) schooljaar. De kosten zijn € 2300,- per jaar. De vrijwillige ouderbijdrage is € 1020,- per jaar (2020/21).

Zolang een kind nog op de wachtlijst staat, hoeft er geen betaling te worden gedaan.

 

Nieuws


Lustrum!! Op 22 maart 2023 vieren we dat we 20 jaar bestaan!

Locatie: Cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36, 3991 AJ Houten