Plusklas Houten


Aanmeldingsprocedure

De aanmeldingsprocedure verloopt in 5 stappen.

Stap 1 - Aanmelden bij de Plusklas

U meldt uw kind aan bij de Plusklas door een mail te sturen aan info@plusklashouten.nl.

Er wordt daarna contact met u opgenomen.

Stap 2 - Intake gesprek

Het intake gesprek vindt plaats op de plusklas of bij u (de ouders) thuis. Als er veel aanmeldingen tegelijk zijn (einde schooljaar), plannen we een ’intake-bijeenkomst’ op de plusklas, met meerdere ouders tegelijk. U krijgt daar uiteraard ook een persoonlijk gesprek.

U overlegt een verklaring dat uw kind een algemeen IQ van 130 of meer heeft.

Stap 3 - Beslissing voorlopige plaatsing

Na een positieve beslissing wordt het kind voorlopig geplaatst.

Indien er meer voorlopige plaatsingen zijn dan beschikbaar, wordt er met een wachtlijst gewerkt. Deze wachtlijst gaat op volgorde van aanmelding.

Stap 4 - Toestemming van school verkrijgen

De ouders vragen toestemming aan de school van het kind om aan de Plusklas deel te nemen onder schooltijd.

U kunt de toestemming daarvoor in een standaardovereenkomst vastleggen. Een aan uw kind en situatie aangepaste versie kunt u aanvragen bij de coördinator.

Toestemming verkrijgen is een verantwoordelijkheid van de ouders.

Stap 5 - Definitieve plaatsing

Zodra de toestemming van school is verkregen en de contracten zijn getekend, is de plaatsing van uw kind voor de Plusklas definitief. Een plaatsing geldt voor één (1) schooljaar. De vrijwillige ouderbijdrage is € 1020,- per jaar (2017/18).

Zolang een kind nog op de wachtlijst staat, hoeft er geen betaling te worden gedaan.

 

Nieuws


Het team van Plusklas Houten wenst iedereen een prachtig en interessant 2018!!

20 december 2017: the floor is yours! En daarna: fijne Kerstvakantie!

Voor het schooljaar 2017/2018 zitten we in de Vuurtoren, Zijdemos 30, Houten.