Plusklas Houten


Afwezigheid melden

Ziekte

Als uw kind ziek is, dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht.

U stuurt een email aan de leerkracht of coördinator ( info@plusklashouten.nl ),

 

of meldt het telefonisch:

06-42419421 (Frederike)

06-24679986 (Daphne).

 

Afwezigheid

Het kan voorkomen dat de basisschool van uw kind een activiteit organiseert waaraan uw kind wil deelnemen. We stellen het op prijs als u hiermee terughoudend omgaat en het van te voren met onze leerkracht overlegt.

 

programmeren in Plusklas HoutenProgrammeerles in januari 2019.

Nieuws


Laatste lessen: 7 en 8 juli.

Kennismaking met je nieuwe groep: 12 juli 2021 van 19.00 tot 20.00 uur. Ook voor ouders!

De Plusklas heeft nu een wachtlijst.

Locatie: Cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36, 3991 MX Houten.