Plusklas Houten


Afwezigheid melden

Ziekte

Als uw kind ziek is, dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht.

U stuurt een email aan de leerkracht of coördinator ( info@plusklashouten.nl ),

 

of meldt het telefonisch:

06-42419421 (Frederike)

 

Afwezigheid

Het kan voorkomen dat de basisschool van uw kind een activiteit organiseert onder plusklastijd, waaraan uw kind wil deelnemen. We stellen het op prijs als u hiermee terughoudend omgaat en het van te voren met onze leerkracht overlegt.

 

programmeren in Plusklas HoutenProgrammeerles in schooljaar 2019-2020.

Nieuws


Maandag 8 april 2024: ouderavond met 10-minutengesprekken.

Mogelijk is er plaats voor nieuwe leerlingen

Locatie: Cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36, 3991 AJ Houten