Plusklas Houten


Afwezigheid melden

Ziekte

Als uw kind ziek is, dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht.

U stuurt een email aan de leerkracht of coördinator ( info@plusklashouten.nl ),

 

of meldt het telefonisch:

06-42419421 (Frederike)

06-24679986 (Daphne).

 

Afwezigheid

Het kan voorkomen dat de basisschool van uw kind een activiteit organiseert onder plusklastijd, waaraan uw kind wil deelnemen. We stellen het op prijs als u hiermee terughoudend omgaat en het van te voren met onze leerkracht overlegt.

 

programmeren in Plusklas HoutenProgrammeerles in januari 2019.

Nieuws


Op 3 en 4 november 2021 krijgen de leerlingen les in Capoeira van Kimberley van de Casca Dura Academy!

De Plusklas heeft nu een wachtlijst.

Locatie: Cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36, 3991 MX Houten.