Plusklas Houten


samen hersens krakenSamen opgelost!!

Doelgroep

De Plusklas richt zich op leerlingen uit de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs die extra-intelligent zijn. In sommige gevallen nemen we ook jongere leerlingen aan.

De laatste jaren zien we een trend dat het gemiddelde IQ van onze leerlingen toeneemt. Dit betekent dat we steeds meer leerlingen hebben met een IQ van 145 of hoger. Deze kinderen worden ook wel ’uitzonderlijk hoogbegaafd’ genoemd.

Meer en andere aandacht

Kinderen die extra-intelligent zijn vragen meer en andere aandacht dan de meeste basisscholen kunnen bieden. Ouders merken dat hun kind onvoldoende wordt uitgedaagd op school. Soms wil een kind zelfs niet meer naar school, omdat het daar niets zegt te leren. Een ander signaal kan zijn dat het kind zich thuis totaal anders presenteert dan op school.

De Plusklas speelt in op de behoeften van deze kinderen met gespecialiseerde leerkrachten.

 

                                                                                                       

 

Nieuws


woensdag 12 juni open ochtend. Graag aanmelden via info@plusklashouten.nl

Mogelijk is er plaats voor nieuwe leerlingen

Locatie: Cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36, 3991 AJ Houten