Plusklas Houten


Extra intelligent zijn

Extra-intelligentie komt steeds vaker voor - dat wil zeggen: het wordt vaker herkend en erkend!

Ongeveer 2,5 % van de mensen (en dus ook kinderen) heeft een IQ van 130 of hoger.

Eén van de kenmerken van kinderen met een hoge intelligentie is de behoefte nieuwe dingen te scheppen. Ieder jaar worden er wel nieuwe spellen bedacht. Dit schooljaar o.a. door Mika en Cybren (zie foto).

                                                               een nieuw spel!

Contact met gelijken

De Plusklas is een plek waar deze extra-intelligente kinderen contact hebben met ontwikkelingsgelijken.

Zij leren op een manier die aansluit bij hun mogelijkheden en onmogelijkheden. Je kunt dan denken aan speciale interesses, aan moeilijke en uitdagende dingen, maar ook aan dingen die "gewone" kinderen juist gemakkelijker onder de knie krijgen. Humor is belangrijk en heel eigen.

Er is een vast dagpatroon, waarbinnen zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de eigen interesses van het kind.

Extra-intelligentie is leuk!

Zo kunnen kinderen ervaren dat ze hele leuke dingen kunnen doen met hun extra intelligentie en dat ze daarin ook niet alleen staan. Voor leerlingen die verbaal heel sterk zijn, kan het verrassend zijn, eens ruimtelijk aan de slag te gaan. Zo ontstond onderstaande zweefmolen, geheel naar eigen ontwerp.

                                                 ontwerp zweefmolen                                 

                                            

Tegenspel op niveau

En soms merken ze, dat er ook kinderen zijn, die wel eens iets sneller door hebben dan zijzelf. Heel leerzaam...

Interessant daarbij is, dat leerlingen die jonger zijn, soms eerder de oplossing van een raadsel zien dan de wat oudere leerlingen!

Nieuws


Maandag 8 april 2024: ouderavond met 10-minutengesprekken.

Mogelijk is er plaats voor nieuwe leerlingen

Locatie: Cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36, 3991 AJ Houten