Plusklas Houten


Lestijden, vakantierooster, plaats voor nieuwe leerlingen

Schooltijden

De lestijden van de Plusklas zijn op woensdag, van 8:45 tot 12:00. Brengen vanaf 8.30, halen vanaf 11.45.

Lesrooster

Eerste lesdag: woensdag 30 augustus 2017.

Laatste lesdag: in de voorlaatste schoolweek: op 4 juli 2018.

 

(Het plusklasschooljaar stopt een week eerder, zodat de leerlingen op hun eigen school geen afscheidsactiviteiten hoeven te missen.)

 

Vakanties

De vakanties lopen verder gelijk met de basisscholen in Houten, volgens onderstaand schema:

Nieuwe leerlingen

Informeer via info@plusklashouten.nl .

De Plusklas hanteert een wachtlijst.

Meld uw kind gerust aan, bij voldoende aanmeldingen wordt er mogelijk in de loop van het schooljaar een extra groep gestart.

Nieuws


Het team van Plusklas Houten wenst iedereen een prachtig en interessant 2018!!

20 december 2017: the floor is yours! En daarna: fijne Kerstvakantie!

Voor het schooljaar 2017/2018 zitten we in de Vuurtoren, Zijdemos 30, Houten.