Plusklas Houten


Onderwijskundige opzet

Voorbereiding

Op het moment dat de samenstelling van de groep(en) voor het komend schooljaar vaststaat en voor alle kinderen de toestemming van de eigen school verkregen is, vindt er een korte kennismakingsbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst leren de kinderen elkaar en de leerkracht kennen en wordt de werkwijze in de Plusklas toegelicht.

De kinderen worden uitgenodigd om alvast na te denken over onderwerpen waaraan zij willen werken en hierover desgewenst met de leerkracht per e-mail te communiceren.

De eerste weken: nadruk op gewenning en minder op de inhoud

Op basis van de hiervoor beschreven pedagogische en onderwijskundige aspecten kent het programma van de Plusklas een specifieke opbouw in de eerste weken van het schooljaar.

Voor veel kinderen valt er op een bepaalde manier ook een zekere druk weg. In hun eigen klas passen zij zich vaak in meerdere of mindere mate aan. Dat is in de Plusklas niet langer nodig.

De kinderen moeten aan elkaar en aan de leerkracht wennen en gaan ervaren dat de interactie met de kinderen in de Plusklas anders kan zijn dan de interactie met de kinderen in de eigen klas. Bijgevolg ligt de nadruk in de eerste weken minder op de inhoud.

Geen vaste methode, wel een vast patroon

Zoals hierboven aangegeven kent de Plusklas geen vaste methode die wordt afgewerkt.

De ochtend kent echter wel een vast ritme. Dit wordt gevormd door:

  • ’Hart op de tong’: Uitwisselen van ervaringen
  • ’Tong op je schoenen’: Werkdeel
  • Pauze
  • ’Tong op je schoenen’: Werkdeel
  • ’Vuur uit je sloffen’: Speldeel

In het werkdeel zijn er voor de kinderen twee mogelijkheden. Er wordt gewerkt aan het zelf gekozen onderwerp of er wordt een keuze gemaakt uit het aangeboden materiaal.

Doelstelling is dat op termijn de meeste kinderen aan een zelfgekozen onderwerp werken. Het werken met het aangeboden materiaal is dan bedoeld voor kinderen die nog geen onderwerp gekozen hebben of voor kinderen die ’tussen twee onderwerpen’ zijn.

 

           computerspelletjes vrije tijd Plusklas Houten

In het speldeel werden soms ook computerspellen gedaan. Intussen werkt de Plusklas zonder computers of andere devices (tenzij er programmeerlessen zijn). De hedendaagse leerling zit naar ons idee al genoeg online.

                                                     

Nieuws


woensdag 12 juni open ochtend. Graag aanmelden via info@plusklashouten.nl

Mogelijk is er plaats voor nieuwe leerlingen

Locatie: Cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36, 3991 AJ Houten