Plusklas Houten


Overeenkomst Ouders/verzorgers-Basisschool

Een school heeft de wettelijke en onderwijsinhoudelijke eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs voor de leerling. De school moet daarom toestemming verlenen voor het bezoek van de leerling aan de Plusklas Houten om invulling te geven aan deze verantwoordelijkheid.

 

De ouders/verzorgers dienen vooraf aan de basisschool toestemming te vragen voor deelname van hun kind aan de Plusklas.

 

Indien ouders/verzorgers en school hun overeenstemming hierover schriftelijk wensen vast te leggen, kan de Plusklas een voorbeeld-overeenkomst verschaffen.

 

Nieuws


Laatste lessen: 7 en 8 juli.

Kennismaking met je nieuwe groep: 12 juli 2021 van 19.00 tot 20.00 uur. Ook voor ouders!

De Plusklas heeft nu een wachtlijst.

Locatie: Cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36, 3991 MX Houten.