Plusklas Houten


De school en de Plusklas

De school heeft de wettelijke en onderwijsinhoudelijke eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs voor de leerling. De school moet daarom toestemming verlenen voor het bezoek van de leerling aan de Plusklas Houten om invulling te geven aan deze verantwoordelijkheid.

De Plusklas kan voor de school een prachtige aanvulling zijn in het kader van Passend Onderwijs.

 

Toestemming en vastlegging

Het is wegens bovenstaande van belang, dat de ouders in een vroeg stadium contact opnemen met de schoolleiding. De toestemming van de school kan worden vastgelegd in een standaardovereenkomst van de Plusklas. Vraag hiernaar. 

Toestemming is nadrukkelijk een zaak van de school en de ouders; de Plusklas heeft hierin geen rol.

 

Uitwisseling met de Plusklas

We bieden leerkrachten van de scholen de gelegenheid om het reilen en zeilen van het kind op de Plusklas en op school te bespreken. De leerling overhandigt hiervoor een uitnodiging aan de eigen leerkracht, minstens één maal per schooljaar.

Indien gewenst kan de klassenleerkracht de Plusklas bezoeken. Wij bieden scholen de vrijheid daar al dan niet gebruik van te maken. Telefonisch of mail-overleg met de plusklasleerkracht is ook mogelijk.

Nieuws


Maandag 8 april 2024: ouderavond met 10-minutengesprekken.

Mogelijk is er plaats voor nieuwe leerlingen

Locatie: Cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36, 3991 AJ Houten