Plusklas Houten


Stichting

De Stichting Plusklas Houten is opgericht op 17 januari 2003 en heeft als voornaamste doel het aanbieden van de Plusklas.

Met haar inmiddels ruime ervaring streeft de stichting er daarnaast ook naar, het plusklas-gedachtengoed te verspreiden in de vorm van lezingen of door begeleiding bij het opzetten van een plusklas. Bij deze activiteiten wordt de naam ’de Musettes’ gehanteerd. Een musette is een pakketje eerste levensbehoeften dat wielrenners tijdens een rit aangereikt krijgen om weer verder te kunnen.

 

Beleidsvisie

De stichting heeft haar ideeën over de Plusklas en het functioneren daarvan vastgelegd in een beleidsdocument. Dit beleidsdocument kunt u hier inzien.

 

Financieel zelfstandig

De Stichting Plusklas Houten is financieel zelfstandig. Er wordt geen gebruik gemaakt van reguliere overheidsgeldstromen of subsidies.

De kosten worden gedekt door vrijwillige ouderbijdragen. Daarnaast is in het verleden op zeer bescheiden schaal gebruik gemaakt van donaties, giften en sponsorbijdragen.

 

Inschrijving KvK Utrecht

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: 30186484.

 

Plusklas Houten gaat door!

Nieuws


Mogelijk start extra groep voorjaar 2018! Informeer via info@plusklashouten.nl

Het team van Plusklas Houten wenst iedereen een prachtig en interessant 2018!!

Voor het schooljaar 2017/2018 zitten we in de Vuurtoren, Zijdemos 30, Houten.