Plusklas Houten


Stichting

De Stichting Plusklas Houten is opgericht op 17 januari 2003 en heeft als voornaamste doel het aanbieden van de Plusklas.

De Plusklas is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ofwel: zij heeft de ANBI-status.

Met haar inmiddels ruime ervaring streeft de stichting er daarnaast ook naar, het plusklas-gedachtengoed te verspreiden in de vorm van lezingen of door begeleiding bij het opzetten van een plusklas. Bij deze activiteiten wordt de naam ’de Musettes’ gehanteerd. Een musette is een pakketje eerste levensbehoeften dat wielrenners tijdens een rit aangereikt krijgen om weer verder te kunnen.

 

Beleidsvisie

In de beginjaren van ons bestaan is een visiestuk opgesteld. Dit document kunt u hier inzien.

Ons actuele beleidsplan vindt u onder deze link.

 

Financieel zelfstandig

De Stichting Plusklas Houten is financieel zelfstandig. Er wordt geen gebruik gemaakt van reguliere overheidsgeldstromen of subsidies. Het bestuur van de Plusklas bestaat uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning.

De kosten worden gedekt door vrijwillige ouderbijdragen. Daarnaast is in het verleden op zeer bescheiden schaal gebruik gemaakt van donaties, giften en sponsorbijdragen.

U kunt hier ons financieel jaarverslag inzien.

 

Privacy - AVG

De Plusklas heeft een privacy-reglement. U kunt dit hier inzien.

 

Inschrijving KvK Utrecht

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer: 30186484.

Het fiscaal nummer (RSIN) van de Plusklas is: 812247309

 

 

Nieuws


Maandag 8 april 2024: ouderavond met 10-minutengesprekken.

Mogelijk is er plaats voor nieuwe leerlingen

Locatie: Cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36, 3991 AJ Houten