Plusklas Houten


Toelatingseisen

Om met de Plusklas mee te kunnen doen zijn 3 voorwaarden van belang: de leeftijd van het kind, de intelligentie van het kind en toestemming van school.

Leeftijd 

De leeftijdsgrens voor toelating is 8 jaar. Afhankelijk van onder meer de zelfstandigheid van een kind, is het ook mogelijk een kind te plaatsen, dat 7 jaar is. Uiteraard kijken we altijd of kinderen in de groep passen. Daarvoor kan een afspraak worden gemaakt. Uw kind kan dan een (deel van een) ochtend meedoen.

Een algemeen IQ van 130 of meer

over het algemeen hanteren wij voor het IQ een ondergrens van 130, vastgesteld in een intelligentie onderzoek. Het verhaal dat bij het kind hoort wordt echter ook zeer serieus genomen.

Plaatsing verloopt op volgorde van aanmelding. Wanneer er niet direct plaats is wordt het kind desgewenst op de wachtlijst geplaatst.

 

                                                         Twijfelt u? Ga altijd met ons in gesprek!

                                   slimme meisjesfoto: meiden en techniek

Toestemming van school

De school van uw kind dient toestemming te verlenen voor het deelnemen van het kind aan de Plusklas onder schooltijd. Hiermee kan een schooldirectie invulling geven aan de plicht passend onderwijs te bieden voor een hoogbegaafde leerling, indien dit op de eign school onvoldoende kan worden gerealiseerd.

Plaatsing

Bij plaatsing in de Plusklas wordt een overeenkomst gesloten die geldt voor één (1) schooljaar. Deze wordt stilzwijgend verlengd, tenzij ouders/verzorgers opzeggen.

 

Nieuws


Op 4 en 5 september gaat ons nieuwe schooljaar van start!

De groepen voor volgend schooljaar lopen vol. Informeer via info@plusklashouten.nl.

Locatie: Cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36, 3991 AJ Houten