Plusklas Houten


Toelatingseisen

Om met de Plusklas mee te kunnen doen zijn 3 voorwaarden van belang: de leeftijd van het kind, de intelligentie van het kind en toestemming van school.

Leeftijd 

De leeftijdsgrens voor toelating is 8 jaar. Afhankelijk van onder meer de zelfstandigheid van een kind, is het ook mogelijk een kind te plaatsen, dat 7 jaar is. Uiteraard kijken we altijd of kinderen in de groep passen. Daarvoor kan een afspraak worden gemaakt. Uw kind kan dan een (deel van een) ochtend meedoen.

Een algemeen IQ van 130 of meer

over het algemeen hanteren wij voor het IQ een ondergrens van 130, vastgesteld in een intelligentie onderzoek. Het verhaal dat bij het kind hoort wordt echter ook zeer serieus genomen.

Plaatsing verloopt op volgorde van aanmelding. Wanneer er niet direct plaats is wordt het kind desgewenst op de wachtlijst geplaatst.

 

                                                         Twijfelt u? Ga altijd met ons in gesprek!

                                   slimme meisjesfoto: meisjes en techniek

Toestemming van school

De school van uw kind dient toestemming te verlenen voor het deelnemen van het kind aan de Plusklas onder schooltijd. Wanneer de school akkoord is verandert de voorlopige plaatsing in een definitieve plaatsing.

Plaatsing

Een plaatsing in de Plusklas geldt voor één (1) schooljaar.

 

Nieuws


Op 9 oktober leest kinderboekenschrijfster Karin Merkus bij ons voor uit haar nieuwe boek: Roderick Ashley Cooper, Ongewoon.

De Plusklas start weer op 11 en 12 september 2019.

Adres Plusklas: Cultuurhuis Schoneveld, Houten. Navigatie: 3991 AJ.