Plusklas Houten


Toelatingseisen

Om met de Plusklas mee te kunnen doen zijn 3 voorwaarden van belang: de leeftijd van het kind, de intelligentie van het kind en toestemming van school.

Leeftijd 

De leeftijdsgrens voor toelating is 8 jaar. Afhankelijk van onder meer de zelfstandigheid van een kind, is het ook mogelijk een kind te plaatsen, dat 7 jaar is. Uiteraard kijken we altijd of kinderen in de groep passen. Daarvoor kan een afspraak worden gemaakt. Uw kind kan dan een (deel van een) ochtend meedoen.

Een algemeen IQ van 130 of meer

Kinderen komen voor de Plusklas in aanmerking als zij een algemeen IQ van 130 of meer hebben dat is vastgesteld in een intelligentie onderzoek.

Tevens wordt een intakegesprek gehouden. Aan de hand van dit gesprek valt de beslissing of het kind in principe in de Plusklas geplaatst kan worden. Is de beslissing positief dan is het kind voorlopig geplaatst.

Plaatsing verloopt op volgorde van aanmelding. Wanneer er niet direct plaats is wordt het kind desgewenst op de wachtlijst geplaatst.

 

                                                            Twijfelt u? Ga altijd met ons in gesprek!

                                                              slimme meisjes

Toestemming van school

De school van uw kind dient toestemming te verlenen voor het deelnemen van het kind aan de Plusklas onder schooltijd. Wanneer de school accoord is verandert de voorlopige plaatsing in een definitieve plaatsing.

Plaatsing

Een plaatsing in de Plusklas geldt voor één (1) schooljaar.

 

Nieuws


20 december 2017: the floor is yours! En daarna: fijne Kerstvakantie!

Op 30 augustus 2017 starten we ons nieuwe schooljaar in de Vuurtoren, Zijdemos 30, Houten. We kijken ernaar uit!

Kennismaken met je nieuwe jaargroep: 3 juli 2017.