Plusklas Houten


Visie

We komen veel scholen tegen waar men zo goed mogelijk probeert om ook aan de behoeften van extra-intelligente kinderen te voldoen.

Maar ... de mogelijkheden van een school zijn niet onbegrensd. Leerkrachten moeten haast wel duizendpoten zijn om aan alle wensen en behoeften te voldoen. Zeker met de invoering van passend onderwijs.  Vroeg of laat loopt men dan onherroepelijk tegen de grenzen van de organisatie aan.

De Plusklas biedt dan juist voor extra-intelligente kinderen een aanvullende mogelijkheid, waar zowel het kind als de school van profiteren.                                                                                                               

Extra-intelligentie

Extra-intelligente mensen zullen een balans moeten vinden tussen het benutten van hun mogelijkheden en het aanpassen aan school en later de maatschappij.

Voor de ontwikkeling van het individuele kind is het echter cruciaal dat deze aanpassing plaatsvindt terwijl er voldoende ruimte is voor de eigenheid van het kind, inclusief zijn hoge intelligentie. Hierdoor kan het kind een stabiel en positief zelfbeeld vormen.

                                                                                                         PLUSKLAS HOUTEN

Ruimte voor eigen ontwikkeling

De Plusklas biedt deze ruimte en deze erkenning met als devies "nu even met elkaar, om straks in de maatschappij, beter met iedereen om te kunnen gaan".

Het kind is er het best mee gediend als ouders, school en Plusklas een solide driehoek rond het kind vormen. Het is belangrijk om elkaar te kunnen vinden en te kunnen aanvullen. Goede relaties binnen deze driehoek zijn dan ook van groot belang.

Nieuws


Maandag 8 april 2024: ouderavond met 10-minutengesprekken.

Mogelijk is er plaats voor nieuwe leerlingen

Locatie: Cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36, 3991 AJ Houten