Plusklas Houten


Voor ouders

Herkenning 

 

Al vanaf de beginjaren van de Plusklas Houten weten wij, dat het ook voor ouders

prettig kan zijn een stukje herkenning te vinden bij elkaar.

Hoe is het, als je kind een uitzondering is en een dagdeel per week uit zijn of haar

eigen klas weggaat om een plusklas elders te bezoeken?

Of hoe is het om een kind met een hogere intelligentie dan gemiddeld, op te voeden?

Lees hier de column van een plusklasouder.

 

Wat leren ze daar nou eigenlijk?

Dit is een vraag die je als ouder soms krijgt, als je kind de Plusklas bezoekt.

Misschien kan je in deze column wat stof tot antwoorden vinden.

Een mooi voorbeeld wordt ook beschreven in deze casus recht uit de wekelijkse plusklaspraktijk.

Of kijk bij de ervaringen van ’oud-plussers’ op de homepage.

 

Wat kost dat?

Ook voor 2018-2019 hebben we de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 1020,- .

Voor instituties (scholen, stichtingen, gemeenten) hanteren wij een gedifferentieerd tarief.

De stichting maakt geen winst en heeft een ANBI-status.

Wanneer uw kind later in het jaar instroomt, wordt genoemd bedrag aangepast.

Nieuws


Op 9 oktober leest kinderboekenschrijfster Karin Merkus bij ons voor uit haar nieuwe boek: Roderick Ashley Cooper, Ongewoon.

De Plusklas start weer op 11 en 12 september 2019.

Adres Plusklas: Cultuurhuis Schoneveld, Houten. Navigatie: 3991 AJ.