Plusklas Houten


Voor ouders

Herkenning 

 

Al vanaf de beginjaren van de Plusklas Houten weten wij, dat het ook voor ouders

prettig kan zijn een stukje herkenning te vinden bij elkaar.

Hoe is het, als je kind een uitzondering is en een dagdeel per week uit zijn of haar

eigen klas weggaat om een plusklas elders te bezoeken?

Of hoe is het om een kind met een hogere intelligentie dan gemiddeld, op te voeden?

Lees hier de column van een plusklasouder.

 

Wat leren ze daar nou eigenlijk?

Dit is een vraag die je als ouder soms krijgt, als je kind de Plusklas bezoekt.

Misschien kan je in deze column wat stof tot antwoorden vinden.

Een mooi voorbeeld wordt ook beschreven in deze casus recht uit de wekelijkse plusklaspraktijk.

Of kijk bij de ervaringen van ’oud-plussers’ op de homepage.

 

Wat kost dat?

Ook voor 2017-2018 hebben we de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 1020,- .

Hiervan worden lokaalhuur, leermiddelen en onderhoud en de leerkracht betaald. De stichting maakt geen winst.

Wanneer uw kind later in het jaar instroomt, wordt genoemd bedrag aangepast.

Nieuws


Het adres van de Plusklas is in 2018-2019 als volgt: Schoneveld, Zonnehout 36, 3991 MX, Houten.

Op 5 en 6 september 2018 start het nieuwe Plusklasjaar in Cultuurhuis Schoneveld!

In het jaar 2018-2019 hebben we groepen op woensdag- en op donderdagochtend.