Plusklas Houten


Voor ouders

Herkenning  

Al vanaf de beginjaren van de Plusklas Houten weten wij, dat het ook voor ouders prettig kan zijn een stukje herkenning te vinden bij elkaar. Hoe is het, als je kind een uitzondering is en een dagdeel per week uit zijn of haar eigen klas weggaat om een plusklas elders te bezoeken? Of hoe is het om een kind met een hogere intelligentie dan gemiddeld, op te voeden?

De Plusklas biedt daarom een paar keer per jaar gelegenheid elkaar te ontmoeten rondom een thema. In de afgelopen tijd is aandacht besteed aan:

’Presteren of (laten) ontwikkelen?’

’Wat voor soort ouder ben jij?’

’Welke vragen over hoogbegaafdheid heb je nog nooit gesteld?’

 

Herkenning kan je ook hier vinden in een column van een plusklasouder.

 

Wat leren ze daar nou eigenlijk?

Dit is een vraag die je als ouder soms krijgt, als je kind de Plusklas bezoekt.

Misschien kan je in deze column wat stof tot antwoorden vinden.

Een mooi voorbeeld wordt ook beschreven in deze casus recht uit de wekelijkse plusklaspraktijk.

Of kijk bij de ervaringen van ’oud-plussers’ via de homepage.

 

Wat kost dat?

Voor 2023-2024 zijn de kosten voor de Plusklas, indien door ouders gedragen, vastgesteld op € 975,- .

Voor instituties (scholen, stichtingen, gemeenten) hanteren wij een gedifferentieerd, realistischer tarief van € 2300,-

De stichting maakt geen winst en heeft een ANBI-status.

Wanneer een leerling later in het jaar instroomt, worden genoemde bedragen naar rato aangepast.

Nieuws


Maandag 8 april 2024: ouderavond met 10-minutengesprekken.

Mogelijk is er plaats voor nieuwe leerlingen

Locatie: Cultuurhuis Schoneveld, Zonnehout 36, 3991 AJ Houten